יישום והרחבת חוק הנכים - רפורמות 21/22

מי אני?

נכה כללי

החל מדצמבר 2021

דרגת אי כושרתוספת לקצבהקצבה לפניקצבה אחריהשלמת מענקי
ינואר – יוני 2021
השלמת רטרו
יולי 
 נובמבר 2021
סך השלמה
75%-100%379 ₪3,321 ₪3,700 ₪1,134 ₪1,895 ₪3,029 ₪
74%280 ₪2,242 ₪2,522 ₪834 ₪1,400 ₪2,234 ₪
65%246 ₪2,027 ₪2,273 ₪732 ₪1,230 ₪1,962 ₪
60%227 ₪1,908 ₪2,135 ₪678 ₪1,135 ₪1,813 ₪

החל מינואר 2022

זכאי שר"מ

החל מדצמבר 2021

דרגת שר"מתוספת לקצבהקצבה לפניקצבה אחריהשלמת רטרו
יולי 
 נובמבר 2021
50%100 ₪1,427 ₪1,527 ₪500 ₪
112%200 ₪3,334 ₪3,534 ₪1,000 ₪
188%300 ₪5,341 ₪5,641 ₪1,500 ₪

החל מינואר 2022

דרגת שר"מתוספת לקצבה
נובמבר 2021
תוספת לקצבה
ינואר 2022
תוספת לקצבה
סה"כ
קצבה לפני
נובמבר 2021
קצבה לפני
ינואר 2022
קצבה אחרי
235% *300 ₪1,527 ₪1,827 ₪5,341 ₪5,641 ₪7,168 ₪

מי שעומד בסף הניקוד יקבל התוספת אוטומטית, אחרים יוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות מחדש

הורה לילד נכה

החל מנובמבר 2021

דרגת ילד"ן תוספת לקצבה * קצבה לפני קצבה אחרי השלמת רטרו
יולי 
 אוקטובר 2021
50% 83 ₪ 1,268 ₪ 1,351 ₪ 332 ₪
100% 83 ₪ 2,608 ₪ 2,691 ₪ 332 ₪
112% 490 ₪ 2,608 ₪ 3,098 ₪ 1,960 ₪
188% 490 ₪ 4,773 ₪ 5,263 ₪ 1,960 ₪

התוספת לקצבה למשפחה עם שני ילדים נכים או יותר גדלה בהתאם (50% נוספים על קצבת הבסיס החדשה לפי דרגת כל ילד נכה)

החל מינואר 2022

דרגת ילד"ןתוספת לקצבה
נובמבר 2021
תוספת לקצבה
ינואר 2022
תוספת לקצבה
סה"כ
*
קצבה לפני
נובמבר 2021
קצבה לפני
ינואר 2022
קצבה אחרי
50%83 ₪176 ₪259 ₪1,268 ₪1,351 ₪1,527 ₪
100%83 ₪309 ₪392 ₪2,608 ₪2,691 ₪3,000 ₪
112%490 ₪436 ₪926 ₪2,608 ₪3,098 ₪3,534 ₪
188%490 ₪378 ₪868 ₪4,773 ₪5,263 ₪5,641 ₪
235% **490 ₪1,905 ₪2,395 ₪4,773 ₪5,263 ₪7,168 ₪

* התוספת לקצבה למשפחה עם שני ילדים נכים או יותר גדלה בהתאם (50% נוספים על קצבת הבסיס החדשה לפי דרגת כל ילד נכה) ** מי שעומד בסף הניקוד יקבל התוספת אוטומטית, אחרים יוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות מחדש

אזרח ותיק עם השלמה לנכה כללי

החל מינואר 2022

מקבל ניידות רכב

החל מינואר 2022

שוהה במוסד או הורה לשוהה

החל מינואר 2022

קבוצת נכותתוספת לקצבהקצבה לפניקצבה אחרי
בוגר103 ₪954 ₪1,057 ₪
ילד 50%529 ₪לא קיים529 ₪
ילד 100% ומעלה1,057 ₪לא קיים1,057 ₪

מעסיק 2 מטפלים ומעלה או מונשם

החל מנובמבר/דצמבר 2021

קבוצת נכותתוספת לקצבהקצבה לפניקצבה אחרי
ילד, מונשם ****6,612 ₪1,850 ₪ *8,462 ₪ *
בוגר 188%, מונשם ****6,612 ₪7,491 ₪ **14,103 ₪ **
בוגר 188%, מעסיק 2 מטפלים ומעלה בהיתר ****5,641 ₪5,641 ₪ ***11,282 ₪ ***

* לא כולל קצבת בסיס שר"מ ** כולל קצבת בסיס שר"מ 188% ותוספת קיימת בסך 1,850  *** כולל קצבת בסיס שר"מ 188% **** תנאים להכרה ביותר ממטפל יחיד (לא בהכרח מטופל מונשם): היתר נוסף (שני) להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין וההגירה, אישור רופא המוסד לביטוח לאומי והצגת הסכם העסקה. תחת ההיתר הנוסף יותר להעסיק ישראלי במשרה מלאה שאינו בן משפחה. אין כפל תוספות בין דרגה 235%, מונשם ומעסיק 2 מטפלים ומעלה (מקבלים התוספת הגבוהה מבינהן בלבד)

מתמודד נפש, מוגבלות שכלית התפתחותית או אוטיזם

החל מינואר 2022

נכה עולה חדש

החל מינואר 2022

דרגת שר"מתוספת לקצבהקצבה לפניקצבה אחרי
50%412 ₪1,115 ₪1,527 ₪
112%1,038 ₪2,496 ₪3,534 ₪
188%1,450 ₪4,191 ₪5,641 ₪
235%2,977 ₪4,191 ₪7,168 ₪

בעל תעודת עיוור

החל מינואר 2022

נוספים

החל מינואר 2022

החל מינואר 2023